“De Wever in Spinaker: privacy en elkaar toch treffen”

De woontoren en de 60 zorgappartementen die in Spinaker worden gebouwd, zijn inmiddels al vaak voorbijgekomen in artikelen over dit prachtproject in het Tilburgse havengebied. Hoogste tijd dus voor een gesprek met clustermanager Lizette de Laat van zorginstelling De Wever.

Over De Wever
‘De Wever, met vijftien locaties in de regio Tilburg, is gespecialiseerd in ouderenzorg. We bieden zorg aan ouderen met een complexe zorgvraag. Dat kan psychogeriatrische zorg zijn (zorg voor mensen met dementie) en somatische zorg. Revalidatiezorg en thuiszorg hoort daarbij.’ Lizette legt uit: ‘Bij een somatische aandoening heeft iemand chronische lichamelijke klachten en symptomen, bijvoorbeeld reuma of de ziekte van Parkinson. Revalidatiezorg kan nodig zijn na een operatie of een hartinfarct en thuiszorg gebeurt om een patiënt in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.’

De Wever komt in de laagbouw met een eigen entree en voorzieningen, alsook op de volledige eerste en tweede verdieping. Een op zichzelf staande locatie, architectonisch fraai omarmd door de woontoren met koopappartementen.

Zorgindicatie noodzakelijk
Met de vergrijzing van onze samenleving verandert ook het zorglandschap. Lizette: ‘Het is niet mogelijk om op een wachtlijst te komen zonder zorgindicatie,  Die zorgindicatie wordt geregeld door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), een onafhankelijke instantie die vaststelt welke en hoeveel zorg iemand nodig heeft. Dat geldt voor alle zorginstellingen in ons land.’

Lizette bevestigt de vraag of bewoners van de woontoren boven De Wever straks ook gebruik kunnen maken van de zorg en de in Spinaker aanwezige faciliteiten zoals ontmoeten of deelnemen aan een activiteit in de knusse brasserie. ‘Dat is zeker de bedoeling. Hoe dat precies wordt vormgegeven, is nog niet duidelijk: er wordt gedacht aan verpleegzorg thuis en uiteraard aan reguliere thuiszorg.’Zorgindicatie noodzakelijk
Met de vergrijzing van onze samenleving verandert ook het zorglandschap. Lizette: ‘Het is niet mogelijk om op een wachtlijst te komen zonder zorgindicatie, Die zorgindicatie wordt geregeld door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), een onafhankelijke instantie die vaststelt welke en hoeveel zorg iemand nodig heeft. Dat geldt voor alle zorginstellingen in ons land.’
Lizette bevestigt de vraag of bewoners van de woontoren boven De Wever straks ook gebruik kunnen maken van de zorg en de in Spinaker aanwezige faciliteiten zoals ontmoeten of deelnemen aan een activiteit in de knusse brasserie. ‘Dat is zeker de bedoeling. Hoe dat precies wordt vormgegeven, is nog niet duidelijk: er wordt gedacht aan verpleegzorg thuis en uiteraard aan reguliere thuiszorg.’

Individueel wonen
De zorgcentra van De Wever hebben allemaal hun eigen signatuur: het zorgkarakter dat een bepaalde locatie kenmerkt. Groepszorg bijvoorbeeld is zo’n signatuur. ‘Bij Spinaker hebben we gekozen voor een andere opzet: individueel wonen. De zorg daar is gericht op mensen die behoefte hebben aan privacy, die zelf de regie willen houden over de dagelijkse dingen en die niet de hele dag in een groep willen vertoeven. Natuurlijk is er straks gelegenheid om anderen te treffen in een van de drie salons, zoals we de ontmoetingsruimtes noemen. Maar de bewoner kiest er zelf voor om deel te nemen aan een activiteit, een ijsje te gaan halen of in de rust van zijn eigen appartement de krant te lezen.’

Over ijsjes gesproken

Lizette begint te stralen als het gaat over de locatie. ‘Het is werkelijk een prachtige plek, dit is toch een droom voor elk zorgcentrum? Het havengebied met alle levendigheid voor de deur en als je de andere kant opgaat sta je na een paar stappen al in het groen. Op andere locaties hebben we vaak horeca bijgebouwd omdat dat niet in de buurt aanwezig was. In Spinaker is dat niet nodig: je wandelt de voordeur uit en bent meteen op de levendige boulevard van Tilburg.’ Dat is ook de reden waarom binnen Spinaker gekozen is voor een eenvoudige brasserie. ‘Het wordt een kleine gelegenheid die er met name komt voor bewoners, hun familie en de bewoners van de woontoren We willen zoveel mogelijk stimuleren dat bewoners met hun bezoek naar buiten gaan en een van de talrijke horecagelegenheden bezoeken. Of zo’n lekker ijsje gaan eten!’

 

Zorgdomotica

Als Heijmans de woningen oplevert zijn ze volgens afspraak gestoffeerd, behangen en voorzien van verlichting én zorgdomotica. Lizette: ‘Met zorgdomotica wordt leven in vrijheid ondersteund.’ Ze geeft een mooi voorbeeld van hoe dit straks in het zorggedeelte toegepast zal gaan worden. ‘De veilige woonomgeving is ideaal te realiseren met zorgdomotica. De ene bewoner kan rustig een stukje gaan wandelen en vindt de weg zonder problemen terug. Een andere bewoner is gebaat bij een kleinere kring. Zorgdomotica geeft ons de mogelijkheid leefcirkels voor bewoners te programmeren. Zo gaat de buitendeur voor de eerste bewoner open, maar blijft die voor de ander dicht.’

Samenredzaamheid
‘We moeten als maatschappij de ouderenzorg samen aanpakken,’ vertelt Lizette. ‘Mantelzorgers, familie en buren krijgen hierin een steeds grotere rol. Omwonenden zijn zeker bereid om een zware tas met boodschappen bij een oudere hulpbehoevende naar binnen te dragen. De rol van de buren is dus een actieve. We vragen mensen om naar elkaar om te kijken. En het mooie is: als je vraagt of iemand wil helpen, zie je sociale bewustwording en is het antwoord vaak ja.’

Ten slotte
Voor vragen over de zorgwoningen en hoe het precies zit met het verkrijgen van een zorgindicatie, kan men contact opnemen met Bureau Zorgadvies van De Wever: 0800 339 3837 of per e-mail: [email protected]. Aankloppen bij De Wever om een appartement in het zorggedeelte van Spinaker te reserveren kan dus niet. ‘Nee,’ lacht Lizette, ‘het zou mooi zijn als dat zou kunnen. Want wie wil hier nou niet de laatste jaren van zijn leven doorbrengen?’

Meer informatie: www.dewever.nl