WE DRIVE SOLAR DEELMOBILITEIT

Deelmobiliteit: voor de een is het gesneden koek, voor de ander is het een nieuw fenomeen. In Tilburg in de Piushaven gaat We Drive Solar starten met deelmobiliteit. Er komen twee auto’s om het elektrisch en gedeeld rijden te realiseren voor de bewoners van Spinaker. Robin Berg, directeur van We Drive Solar, legt uit hoe deelmobiliteit werkt.

ALTERNATIEF VOOR EEN EIGEN AUTO

‘Met een deelauto moet je alles kunnen doen wat je ook met je eigen auto zou doen. Dus korte of langere stukken onderweg zijn, binnen en buiten Nederland. Zelfs op vakantie gaan met een deelauto is mogelijk,’ legt Robin uit. ‘Door dat te faciliteren is deelmobiliteit een serieus alternatief voor de eigen auto.’

MINDER PARKEERPLAATSEN IS DE NORM

Met de wereldwijde focus op het terugdringen van fossiele brandstof is een deelauto al een goede stap; daarnaast zijn de Tesla en de Renault Zoe die straks ingezet worden in Spinaker 100% elektrisch aangedreven auto’s. Dankzij intensieve samenwerking met Heijmans kan deze milieuvriendelijke oplossing worden gerealiseerd. Daarnaast heeft de coronacrisis het autoverbruik drastisch teruggebracht.

 

“Het bleek echt mogelijk te zijn om met minder auto’s op de weg de economie draaiende te houden. Hybride werken is de norm geworden. Mensen gaan bewuster om met duurzaamheid, het gebruik van fossiele brandstoffen en zijn hierdoor ook meer gaan nadenken over de kosten en het bezit van een auto/auto’s. Met de fluctuerende brandstofprijzen wordt het rijden van een elektrische auto steeds aantrekkelijker. Volgens het CBS kost een eigen auto gemiddeld 500 euro per maand. Dat is een fors bedrag! Onderzoek heeft aangetoond dat het al de moeite waard is om afscheid te nemen van de auto als je die minder dan 5x per week gebruikt. Dan wordt deelmobiliteit interessant.”  

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

Robin: “Voor de bewoners van Spinaker hebben we een proefabonnement van drie jaar ingesteld, waarin ze één keer per maand gratis gebruik kunnen maken van de deelauto. Ze hebben dus ruim de tijd om aan het idee van deelmobiliteit te wennen en te ontdekken hoe praktisch en goedkoop deelmobiliteit is.” Wie om is en gebruik wil maken van We Drive Solar, sluit een abonnement af. Voor een bedrag van 49 euro per maand kan men op elk gewenst moment, zo vaak men wil, een van de deelauto’s gebruiken. Met een app kunnen gebruikers een auto reserveren. Wie geen abonnement wil afsluiten maar wel incidenteel van We Drive Solar gebruik wil maken, kan ook Prepaid regeling inzetten. “Je betaalt dan per rit,” aldus Robin. “Ook dat bevordert de bewustwording van de mogelijkheden én de noodzaak van deelmobiliteit en elektrisch rijden.” 

GEGARANDEERDE BESCHIKBAARHEID

“We Drive Solar zorgt voor gegarandeerde beschikbaarheid: het wagenpark wordt aangepast naar de vraag. Deze wordt doorlopend gemonitord. Als we merken dat de gebruikersvraag toeneemt, voegen we op eigen rekening en risico’s een of meerdere auto’s toe en we regelen met de gemeente de extra plekken die nodig zijn. Wil je met een deelauto enkele weken op vakantie, dan kun je dat aanvragen. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden.” Een bescheiden logo op de achterzijde van de auto’s verraadt dat het gaat om een elektrische deelauto. 

TENSLOTTE

“Als je bedenkt dat het rijden van een deelauto tot een factor tien goedkoper is dan het hebben van een eigen auto én je gaat in Spinaker wonen, dan wordt de keuze voor We Drive Solar steeds aantrekkelijker. Of je nu wel of niet dagelijks een auto gebruikt: het is voor iedereen interessant. Deelmobiliteit is een prachtoplossing: goedkoop en schoon.” 

Meer informatie: www.wedrivesolar.nl