Omgevingsvergunning is verleend!

Goed nieuws: op 12 juni j.l. is door de gemeente de omgevingsvergunning voor project Spinaker verleend! Deze ligt momenteel nog wel ter inzage. Hiermee zijn we weer een stapje dichter bij de officiële start van de bouw.

Omgevingsvergunning

Het verlenen van een omgevingsvergunning is een essentiële stap bij het realiseren van een nieuwbouwproject. Het is de officiële toestemming van de bevoegde autoriteiten om een bouwproject uit te voeren binnen een bepaald gebied. Het proces van het verkrijgen van een omgevingsvergunning vereist zorgvuldige planning, samenwerking en naleving van de wettelijke voorschriften.

 

Inzagetermijn

Nadat een omgevingsvergunning wordt afgegeven ligt deze 6 weken ter inzage. In deze periode is het mogelijk om bezwaar te maken op de verleende vergunning. Bij geen bezwaren wordt de vergunning eind juli onherroepelijk.